trafikvakter

Dirigerar trafik och upplyser trafikanter

Flaggvakter

Trafikvakter/flaggvakter har befogenhet att stoppa och dirigera trafik, och upplyser trafikanter vid ombyggnationer, omledningar och annat arbete på eller i närheten av vägar. Våra flaggvakter kommer grundligt utrustade till arbetsplatsen med bl.a. klass-3 varselkläder, hjälm, skyddsglasögon och skyddskor samt flagga/lampa, comradio och annan nödvändig utrustning – så att du som kund ska kunna fokusera på ditt arbete och samtidigt känna dig säker på att säkerheten för dina arbetare och övriga trafikanter alltid är i fokus.
Våra arbetare får utbildning i Arbete på Väg och är registrerade med ID-06.

Fler tjänster

TMA – skyddsbilar för arbetare och trafikanter

Spårbevakare och tillståndssökningar

Vår verkstad i Arendal