Galleri och referenser

Projekt PEAB Gårda Vesta:

Mellan 2019 och 2020 hade vi personal vid PEABs uppförande av Gårda Vesta. Vakterna samordnade transporterna och säkerställde att alla transporter ut- och in från byggarbetsplatsen gick säkert till.

Projekt PEAB Platinan:

Sedan februari 2019 har vi 2 st grindvakter i uppdrag för PEAB som i ur och skur hjälper personalen och transporter till bygget Platinan att komma in och ut på ett säkert sätt.

Projekt Sprängning:

Vi har förtroendet att tillsammans med Ramudden Göteborg hjälpa AGN Haga att reglera och stänga trafiken i samband med sprängningsarbeten vid Kvarnberget utanför Göteborgs Opera, ett pågående projekt som är en del av Västlänken.

Fler bilder